Biltmore

جورج وندربیلت کلکسیونر معروف آمریکایی در طول زندگی خود همواره به دنبال تجربه و شناختن فرهنگ های مختلف در دنیا بود .علاقه بیش از حد او به سفر و اکتشاف باعث شد در طول 10 سال بیش از 60 دفعه از اقیانوس اطلس عبور کند .در طول سفرهای خود او از کشورهای اروپایی ،اسکاندیناوی و افریقای شمالی دیدن کرده است. این مجموعه برگرفته از فرهنگ های گوناگون بعضی از ک...

جورج وندربیلت کلکسیونر معروف آمریکایی در طول زندگی خود همواره به دنبال تجربه و شناختن فرهنگ های مختلف در دنیا بود .علاقه بیش از حد او به سفر و اکتشاف باعث شد در طول 10 سال بیش از 60 دفعه از اقیانوس اطلس عبور کند .در طول سفرهای خود او از کشورهای اروپایی ،اسکاندیناوی و افریقای شمالی دیدن کرده است. این مجموعه برگرفته از فرهنگ های گوناگون بعضی از کشورها که او سفر کرده است می باشد.

بیشتر

Biltmore  90 محصول وجود دارد

  • نمایش:
در صفحه